Twitter response:
ДНЗ "Світлячок"

Аналіз роботи за 2017-2018 навчальний рік

Дошкільний навчальний заклад № 92 у своєму складі має 8 груп, з них: 1 група раннього віку, 5 – загального типу, 1 – для дітей з порушеннями мовного розвитку та 1 група ЗПР.

За штатним розкладом у дошкільному закладі працює 38 працівників. У складі педагогічного колективу – 20 педагогів (14 вихователів, вихователь-методист, 5 спеціалістів: практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізичної культури, вчитель-дефектолог, керівник гуртка). Медичного персоналу – 1 працівник, технічного персоналу –16 працівників.

За рівнем освіти -16 педагогів мають вищу педагогічну освіту, з них:  6- вищу фахову освіту, 3 вихователя – середню педагогычну,2 – навчаються у ВУЗІ.  Проатестовано 4 педагога – (Колісніченко Л.О.,Трунькова Н.П., Фльора Л.Б., Мусіяка К.О). За рівнем кваліфікації 4 педагога мають кваліфікацію «Спеціаліст вищої категорії», 1педагог «Спеціаліст І  категорії», 3 педагога маютькваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії», 7 педагогів – кваліфікаційну категорію «Спеціаліст» ( п’ять педагогів  не атестовано).

Підвищенню професійної компетентності  педагогів та результативності освітньої роботи з дітьми сприяє участь педагогів дошкільного закладу у методичній роботі міста, проведено майстер- клас до Дня міста . Педагоги всіх груп систематично відвідували кущові методичні об’єднання на базі ДНЗ№ 1,2,5, 52, 112,115.  Завідуюча Колісніченко Л.О., та вихователь методист Стаднік А.В., відвідали КОТ з питань цивільного захисту в дошкільному навчальному закладі №74,  ЗОШ №61. Вихователь – методист Стаднік А.В., 17.04.2018 на базі ДНЗ №7, приймала участь в методичній панорамі «Простір_М», вчитель- логопед Харківська С.М. відвідала кущові методичні обєднання учителів- логопедів м. Миколаєва на базі ДНЗ№1, практичний психолог Трунькова Н.П.,підвищила свою професійність під час проведення  тренінгів Г.А. Чепурного «Конфліктологія», «Мнемотехніка». Інструктор з фізичної культури Харківська С.М.  відвідала кущові методичні обєднання  інструкторів з фізичного виховання  на базі ДНЗ №78 «Фізкультурне заняття за авторською методикою фізичного виховання М.Єфименка: особливості організації,планування та розробки»,  на базі ДНЗ №5 «Народні рухливі ігри», приймала участь в майстер класі «Організація освітньо виховного процесу з дітьми з обмеженими  можливостями в умовах інтеграції» на базі ДНЗ№60. Вихователі Третьяк М.Л.,Гроздева З.Я. приймали участь в майстер класах  за темою: «Таврійський розпис як засіб художньо – естетичного розвитку та патріотичного виховання дітей дошкільного віку» в ДНЗ №141,  ДНЗ №29. Трунькова Н.П. та Дарієнко О.Л. відвідали кущове методичне обєднання для вихователів груп раннього віку «Ігри з піском та водою, як засіб розвитку інтелектуальної та емоційної сфери дитини» на базі ДНЗ№ 22. Пономарьова Є.В. прийняла участь у майтер- класі в ДНЗ№141 «Ейдетика для розвитку образної памяті у дітей дошкільного віку». Третяк М.Л. у  ДНЗ № 2 прийняла участь у роботі  методичного обєднання «Формування уявлення про багатоманітність професій як складова предметно- практичної компетенції дітей дошкільного віку».

Інформація про роботу ДНЗ № 92 висвітлюється на сайтах Управління освіти Миколаївської міської ради, ДНЗ № 92.

Керуючись основними положеннями „Національної доктрини розвитку освіти в Україні”, Закону України „Про дошкільну освіту”, „Базового компоненту дошкільної освіти” та „Положенням про дошкільний навчальний заклад”, а також виконуючи завдання державної Програми  розвитку дітей дошкільного віку „Дитина в дошкільні роки”, у 2017-2018 навчальному році, колектив продовжував плідно працювати над проблемою „Формування життєвої   компетентності дитини на всіх етапах   розвитку її особистості”, вирішуючи завдання:

1.Забезпечення доступних знань та умінь дошкільнят про здоровий спосіб життя, активізації рухливої діяльності протягом дня у тісній взаємодії з родинами вихованців.

2.Удосконалення роботи з формування мовленнєвої компетентності дитини в процесі організації театралізованої діяльності.

Методична робота  сприяла вирішенню вищезазначених завдань і підвищенню професійного рівня педагогів. Протягом року відбулися такі методичні заходи: педагогічні ради з використанням нетрадиційних форм проведення, консультації, семінари-практикуми, тренінги, засідання „круглого столу”, колективні перегляди, наради.

Працювала  творча група «Рухливі ігри на прогулянці». На протязі року члени творчої групи (Харківська С.М., Стаднік А.В., Трунькова Н.П., Мусіяка К.О.) на чолі з керівником Стаднік А.В., проводили дискусії, консультації, практикум «Особливості організації та проведення рухливих ігор на прогулянці». Результатом роботи групи стало: підібірка рухливих ігор на прогулянці відповідно пор року, розробка циклограму рухливих ігор в різних вікових групах, підбірка теоретичних матеріалів та наочних посібників з даного напрямку.

Для реалізації річного завдання: Забезпечення доступних знань та умінь дошкільнят про здоровий спосіб життя, активізації рухливої діяльності протягом дня у тісній взаємодії з родинами, поставленого перед колективом, на основі діагностики рівня роботи педагогів та їх самооцінки, були сплановані різні форми методичної роботи з удосконалення системи роботи з фізичного виховання через активізацію рухового режиму, проведення рухливих ігор. А саме: консультації: «Організація фізкультури на свіжому повітрі», «Рухливі ігри та вправи в ДНЗ»;педагогічна трибуна: «Організація освітньо – виховного процесу з дітьми з обмеженими можливостями в умовах інтеграції»; Семінар – практикум «Особливості організації та проведення рухливих ігор на прогулянці»;відкриті перегляди фізкультурних занять та рухової діяльності на свіжому повітрі у всіх вікових групах.  Робота творчої групи «Рухливі ігри на прогулянці» дала можливість поповнити методичну базу ДНЗ необхідним матеріалом для успішної реалізації завданя.  Усе це сприяло підвищенню рівня теоретичної та методичної підготовки вихователів з питань планування і проведення профілактично – оздоровчої роботи з дітьми. З метою підвищення рівня знань батьків щодо впливу спортивних та рухливих ігор на  формування здорової особистості проведено групові та індивідуальні консультації «Значення рухливих ігор у розвитку дошкільнят», «Рухливі ігри для малят», «Рухливі ігри, в які граються наші діти». З 02.10.2017 по 28.11.2017 проведено тематичне вивчення  стану роботи  з формування здорової особистості через спортивні та рухливі ігри. Перевірка здійснювала вивчення стану ігрової діяльності дошкільників у формі спостереження за грою малят, аналізу планування, різними видами ігор, бесід з дітьми, бесід з вихователями, моніторингу тематики та сюжетів ігор, спостережень за діяльністю вихователя у процесі керівництва грою.До аналізу розвивального середовища в групах, планування роботи залучено вихователів Білу О.В., Косінову О.М. Результати перевірки засвідчили, що створене, в усіх групах, розвивально-ігрове середовище та соціокультурне оточення спонукає дітей до активної ігрової діяльності. Усі ігрові зони оформлені у відповідності до вікових вимог, наповнені матеріалами, які дають змогу дитині перебувати в позиції активного діяча, включають можливість реалізації самостійної та вільної творчої діяльності. Наповнюваність спортивних куточків, майже всіх груп, відповідає типовому переліку обов’язкового обладнання спортивного середовища. В групах «Курчатка», «Капітошки», «Чомусики» наповнюваність спортивних куточків склала 90%. Проте, Фльорі Л.Б., Понамарьовій Е.В. необхідно поповнити  спортивний куточок атрибутами до рухливих ігор.

Перевірка перспективних та календарних планів освітньо-виховної роботи, спостереження за дітьми, бесіди з вихователями показала, що  робота  з формування здорової особистості через спортивні та рухливі ігри проводиться відповідно до вимог Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина в дошкільні роки», змісту Базового компоненту дошкільної освіти в Україні. Інструктор з фізкультури ознайомлює дітей з новими рухливими іграми як  того вимагає методика, застосовує різноманітний інвен­тар: м’ячі, прапорці, обручі, скакалки, який яскравий та добре помітний у грі. Вихователі розвивають у дітей спритність і витривалість, закріплюють отриманні на фізкультурному занятті, рухові навички. В планах вказується вид ігрової діяльності, тема, дотримується принцип сезонності.

Проте:

 • педагогам слід звернути увагу на структуру планування та навантаження рухливих ігор на прогулянці, чергування  рухливих ігор на різні види руху;
 • прослідковується невідповідність запланованих та проведених рухливих ігор на прогулянці;
 • нерегулярно проводяться вихователями старших груп ігри спортивного характеру: бадмінтон, городки, баскетбол, футбол.

Крім того, не проводяться в системі ігри на розвиток різних видів руху.

Таким чином, перевірка роботи з даного питання дозволяє виявити ряд недоліків:

– недостатнє планування  та проведення вправ спортивного характеру та ігор з елементами спорту вихователями груп старшого дошкільного віку  (Фльора Л.Б., Дашнікова Н.М., Пономарьова Є.В.);                                                                                –  недотримання етапності проведення рухливих ігор (розучування, ускладнення) вихователями груп середнього віку (Гроздєва З.Я., Третяк М.Л., Орєхова С.В.);                                                                                                                                         –   недостатня кількість інвентарю для ігор з елементами спорту в груповому  фізкультурному куточку  старшої групи А (Фльора Л.Б).

Диспансерний огляд вихованців закладу лікарями- спеціалістами в 2018 році виявив збіьшення патологій нервової системи, органів дихання, зору.  Про виявлення патології у % відношенні свідчить таблиця.

                        Зведена таблиця виявлення патології ( у % )

Патологія 2014 2015 2016 2017 2018
Логопед 37.1 47.7 38.2 30.4 28.8
Отоларинголог 10.7 12.9 13.8 5.1 6.8
Окуліст 4.8 4.3 6.3 4.6 5.2
Фтизіатр 1.6 1.1 4.2 4.1 3.0
Хірург 14.5 10.2 18.6 12.8 9.9
ортопед 2.6 26.2 15.9
Ендокринолог 3.2 2.1 1.6 1.5 1.3
Невропатолог 10.2 6.4 4.7 2.0 3.4
Психіатр 4.8 7.5 6.3 6.1 6.1
кардіолог 4.8 3.2 6.3 8.7 5.2

 

2 рази на місяць, лікарем- педіатром, Колесніковою Оксаною  Яківлівною, проводилось обстеження дітей на захворювання (з відповідними записами в медичні карти дитини (ф.026/о), визначалася група здоров’я вихованців.  За результатами обстеження значних змін в  порівнянні з минулим роком не відбулося, проте  з’явилася 1  дитина з 4 групою здоров’я.

Таблиця визначення груп здоров’я ( у кількості дітей )

Роки Всього дітей 1 група/% 2 група/% 3 група/% 4 група%
2014 186 78-42 % 102-55% 6-3%
2015 186 69-37% 108-58% 8-4.5% 1-      0.5
2016 191 71-37% 110-58% 3-2%
2017 194 73- 38% 115-59% 5-2.5% 1-0.5%
2018 183 71- 39% 108- 59% 2-      1.5% 1-      0.5%

За наявністю вакцини проводилися профілактичні щеплення.                                                            Результати антропометричних вимірюваннь , які проводяться 2 рази на рік у вересні та в травні,свідчать що дошкільнята розвиваються гармонійно. Проте, на 13% знизилась кількість обстежених дітей.

Результати антропометричних вимірювання

Рік 2014 2015 2016 2017 2018
Оглянуто 171-92%

 

167-90% 174-91% 175-90% 151-83%
Гіпотроп 37-22% 43-26% 33-19% 41-23% 35-23%
Паротроп 14-8% 15-9% 12-7% 22-13% 15-10%
нормотроп 120-70%

 

109-65% 129-74% 112-64% 101-67%

 

З метою укріплення здоров’я дітей протягом навчального року проводилися наступні заходи :

 • дотримувався температурний режим в групових приміщеннях, музичній та спортивній залі;
 • проводилося  провітрювання кімнат з вологим прибиранням;
 • весдеться контроль за одягом дітей у приміщеннях та  відповідно до пори року;
 • обробка приміщень бактерицидною лампою;
 • гартувальні процедури, вітамінотерапія;
 • дні здоров’я, спортивні свята, розваги за участю батьків;
 • працювала комісія батьківського комітету по контролю за станом харчування.

Здійснюється контроль за:

 • забезпеченням належних санітарних умов, організацією фізкультурно-оздоровчої роботи;
 • організацією санітарно-гігієнічного режиму;
 • організацією навчальної діяльності (фізхвилинки, навантаження, відповідністю меблів зросту дитини);
 • організацією харчування; забезпеченням питного режиму;
 • дотриманням режиму денного;
 • прогулянками на свіжому повітрі в усі пори року, проведенням ранкової гімнастики, фізкультурних занять у весняно-літній період на вулиці;

– прведенням гартувальних заходів: обливання ніг, кольоротерапія (кольорова вода ); умивання водою кімнатної температури, миттям рук; масажступнів ніг. гімнастикою пробудження;

– «С» вітамінізацією компотів, вживанням соків, фруктів, додаванням часнику та цибулі в їжу,                                                                                                                вживанням кисневих коктейлів.

Всі ці заходи сприяють укріпленню дитячого організму, зниженню періоду адаптації.

Щомісячний облік захворюваності та відвідування дітей показав, що показник захворюваності у порівнянні з минулим роком не змінився, та становить в 2017- 2018 н. р: 1768 днів (9.6 дні на 1 дитину), 281 випадок. В основному це захворювання бронхо-легеневої системи та ЛОР спрямування.

 

Таблиця захворювання дітей ( випадки):

2013 2014 2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

Випадків на 1 дитину 0.9 1.0 1.2 1.5 1.5
За н. рік 162 193 218 282 281

 

Таблиця  захворюваність дітей за навчальний рік у %

Захворювання 2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

ОРВІ 45 39 52.3 50.1 61.3
Пневмонія 2.4 2.2 2.3 1.1 1.1
Бронхіт 21 11 21.1 24.3 14.8
В/віспа 1 40.4 0.4 0.7
Скарлатина
Кір 0.4
Ангіна 1.8 1.4 0.7
Інші 19 14.3 17.4 14.9
Отит 8 6.2 7.8 4.2 5
Ентерит 0.7 0.3
Травмування 1.8 1.1 0.4 1.5 1.5

Показник відвідування дітьми закладу складає 55%, що в порівнянні з минулим роком нище на 1%. Однією з причин низького відсотка  відвідування є те, що багато днів відсутності без поважної причини -14053д/ днів, 76.7 днів на 1 дит. (2016- 17 навчальний рік-13733д/ днів, 71.9 день на 1 дит.) Найнижчий показник – у першій молодшій групі -39%, середній б групі – 42%.

 

Таблиця  відвідування дітьми ДНЗ за 2017-2018 навчальний рік у %

Групи І половина II половина За рік
Перша молодша молодша 40 37 39
Друга молодша 55 58 56
Середня А 55 52 53
Середня Б 42 43 42
Старша А 59 53 56
СтаршаБ 59 52 55
Логопедична 74 62 68
Корекційна 70 72 71
Всього 57 53 55

 

За результатами обстеження дітей на ентеробіоз у 2018 році (обстежено 166 дітей з 183 – це 91%), виявлено 1 дитину с цистами лямблій (1.8 %) – старша Б група; 5 дітей з гострикиками (3%). В порівнянні з минулим роком кількість захворювань на ентеробіоз збільшилася на 2 випадки (1.5%) та зявилася 1 дитина з цистами лямблій.

Рік Кількісний

склад

Обстежено Виявлено %
2013 178 148 6 4%
2014 186 152 4 2.6%              
2015 186 167 4 2.3%
2016 191 186 3 1.6%
2017 194 190 3 1.5%
2018 183 166 5 3%

Невисокий відсоток виявлення позитивного результату при обстеженні на ентеробіоз свідчить про достатній рівень санітарного стану групових приміщень дошкільного закладу.   Кожного тижня проводиться огляд санітарно – гігієнічного стану приміщень, результати огляду відображуються в « Дзеркалі чистоти». За результатами огляду санітарний стан в усіх групах на належному рівні, що підтверджується результатами обстеження на ентеробиоз.

При порівнянні результатів обстеження стану фізичного розвитку дітей на кінець та початок 2017-208 н.р. необхідно відмітити стабільне збільшення показників розвитку з усіх видів основних рухів від середнього до високого рівня:

ІІ молодша      з 2,3  до 2,7;

Середня           з 2,3 до 2,8;

Середня  «Б»   з 2,4  до 2,8;

Старша «А» –         з 2,6 до 2,9;

Старша «Б»           з 2,5 до 2,9;

Логопедична        з 2,8 до 2,9;

ЗПР                      з 2,0 до 2,4.

Такі результати обумовлені системою організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ, створенням відповідних умов для фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми(міні-спортивні куточки), наявністю обладнання для проведення різних видів загартування: корегуючої гімнастики, кольоротерапії за допомогою вживання кольорової водички. Свідчить про старанність виконання вправ дітьми, додаткові заняття вихователів на прогулянках, спрямовані на закріплення основних рухів.  Загальний бал по ДНЗ складає 2,8, на початок року – 2,4 .Разом з тим, треба більше приділяти уваги закріпленню таких видів рухів, як: стрибки у довжину з розбігу,  метання на дальність сильнішою рукою. Це обумовлено відсутністю великого спортивного приміщення, тому метання торбинки з піском на дальність та стрибки в довжину з розбігу плануємо тільки на заняттях на вулиці в теплу пору року.

Аналіз формування навичок культури поведінки за столом та правильного сервірування столів дохволяє зробити висновок про те, що майже у всіх вихованців дошкільного закладу на достатньому рівні сформовані навички гігієни, чистоти тіла. Проте, в кожній групі є діти які не можуть користуватися серветками, правильно тримати ложку та виделку, тримати осанку.

Таким чином, моніторинг результатів оздоровчо – профілактичної роботи, контроль за організацією режиму дня показав  що створена система гартувальних процедур, система проведення оздоровчої роботи  в д/з налагоджена, проте, необхідно посилити контроль за   проведенням заходів на оздоровлення дітей, зниження рівня захворюванності,  організацією фізкультурно-оздоровчої роботи.

Однією з неодмінних умов успішності дитини в школі є розвиток мовлення, комунікативних навичок. Тому, найголовнішим етапом вирішення  річного завдання з  удосконалення роботи з формування мовленнєвої компетентності дитини в процесі організації театралізованої діяльності, був пошук ефективних методів і прийомів роботи, що сприяли б мовленнєвому розвитку вихованців. Саме, театрально-ігрова діяльність дає можливість розвивати  здібності кожної дитини, формувати творчу уяву, комунікативні навички. Для реалізації річного завдання, були сплановані різні форми методичної роботи з ознайомленням педагогів з системою проведення театралізованої діяльності, які забезпечили необхідний рівень знань педагогів, а саме: методичний кабінет було поповнено новинками методичної літератури, які допомагають вихователям у роботі по плануванню театралізованої діяльності, консультації  «Організація роботи театралізованої діяльності в ДНЗ»,                                                                                     «Значення театралізованої діяльності в розвитку  особистості», семінар – практикум «Театралізована діяльність в ДНЗ», відкриті перегляди «Театралізована діяльність – гармонійний розвиток дитини»  в кожній віковій групі із запрошенням батьків, розробка методичних рекомендацій для занять театральною діяльністю. На семінарі-практикумі педагоги  обмінялись думками та наголосили на важливості театралізованої діяльності в роботі з дітьми, її позитивному впливі на мовленнєвий розвиток дитини, та обмінялися досвідом з подолання труднощівв організації цього виду діяльності. Вивчення предметно-розвиваючого середовища з організації театралізованої діяльності довело, що у всіх групах є центри театралізованої діяльності.  В наявності обладнання для проведення  різних видів театрів.

Аналіз документації показав, що у всіх групах дитячого саду планування роботи відповідає програмним вимогам і віку дітей. Плануються різні форми роботи: бесіди, етюди і вправи, рухливі ігри, розучування скоромовок, читання художньої літератури, продуктивна діяльність, виготовлення елементів костюмів, робота над постановкою казки: читання казки, аналіз кожної події, аналіз характеру кожного персонажа, створення образу, розучування казки по сценам, використання засобів ТСО.

Спостереження за дітьми в процесі організованої і самостійної діяльності, вивчення їх мовленнєвих умінь під час театралізованої діяльності  було здійснено під час проведення відкритих показів театральних вистав в кожній віковій групі за участю дітей:

 • логопедична група казка «Рукавичка» вихователь Біла О.В,
 • корекційна група казка «Ріпка» вихователь Гірняк Н.І,
 • старша група «Б» «Червона шапочка»казка на новий лад – вихователь Панамарьова Є.В.,
 • старша група «А» «Котик і півник» вихователь Фльора Л.Б.,
 • середня група «А» «Теремок» вихователь Орєхова С.В.,«Три ведмеді» вихователь Гроздева З.Я.,
 • ІІ молодша група «Теремок» вихователь Косінова О.М. ,
 • І молодша «Курочка ряба» вихователь Дарієнко ОЛ.

Аналізуючи результати спостережень, можна зробити висновок про те, що завдання і зміст постановок відповідають віку дітей. Майже в усі розваги вдало включалися музичний, пісенний, танцювальний репертуар. Атрибути були зручно розташовані, доступні дітям. Всі вихователі спільно з батьками провели велику роботу з підбору костюмів і декорацій. Діти з великим задоволенням приймають участь у цьому виді діяльності, виявляючи бажання, зацікавленність та здібності. Удосконалення мовленнєвих навичок дітей, їх формування акторських здібностей відбувається під час проведення конкурсу віршів. В результаті проведених заходів помітна ефективність роботи педагогів у розвитку мовленневих здібностей дітей. У дітей проявляється інтерес до літератури, театру. Завдяки виконаній роботі видно розвиток емоційної, виразної мови дітей, частина дітей вільно і розкуто тримаються під час виступу перед дорослими і однолітками. Спостерігаючи за поведінкою дітей в самостійних іграх хочеться відзначити, що і тут вихователі вміло, керують ігровою діяльністю, стають «партнерами» (вихователі обігрують з дітьми казки беручи на себе різні ролі, діти охоче вступають з ними в гру, спілкуються як з персонажем казки). Вихователі проводять з дітьми багато різноманітних словесних ігор, ігор з пальчиками, ігор-драматизації, побудованих на діалозі персонажів, що грає важливу роль в розвитку мовлення дітей.

Однак, недостатньо розвинена звукова культура мовлення (у багатьох дітей) і невисокий рівень зв’язного мовлення при переказі казки або художнього твору, свідчить про недостатній рівень використання сучасних прийомів з розвитку зв’язного мовлення дітей ( схеми переказу саме з театральної діяльності з вихованцями )відповідно до програмних вимог.                                                                                                                                               

Якість організації навчального процесу обумовлює рівень засвоення знань, умінь, навичок дошкільнят, відповідно до вимог програми, рівень формування їх життєвої компетентності. На кінець  навчального року в І мол. групі було проведене обстеження сформованості рівнів розвитку дітей. З  30 дітей було обстежено 17 дітей, що складає 60% від загальної кількості. В процесі обстеження було виявлено, що низький рівень розвитку мають 23% дітей. Вони не розмовляють, відстають в сенсорному розвитку, слабо розвиненні навички самообслуговування, але не зважаючи на низький рівень за допомогою вдало спланованої  інд.роботи з ними, а також з батьками  діти намагаються  засвоїти матеріал відповідно до програми. Причинами такого результату є нерегулярне відвідування дітьми  дошкільного закладу. 19% дітей мають рівень розвитку нижче середнього ці діти не завжди реагують на прохання дорослого, розрізняють деякі з основних кольорів, навички самообслуговування розвиненні не достатньо. 12% дітей з середнім рівнем розвитку. Ці діти фізично розвиненні, розрізняють майже всі  геом.фігури та розмір предметів. Вони реагують  на прохання вихователя, розрізняють основні кольори. Добре розвиненні навички самообслуговування. З високим рівнем розвитку  – 23%. Ці діти фізично розвиненні, розрізняють всі основні кольори, вміють їх співвідносити  на сенсорному рівні. Добре розвиненні навички самообслуговування, знають майже всі геом. фігури, розмір предметів, реагують на прохання вихователя, із задоволенням спілкуються з однолітками та дорослими. На кінець року діти показали позитивну динаміку в всіх напрямках розвитку. Всі діти добре адаптувалися в дитячому садку. Вихователям I мол.гр. необхідно зберігати сприятливий емоційно – психологічний клімат в группі. За допомогою дидактичних  ігор розвивати мовлення  дітей, сенсорні навички та навички самообслуговування.

У ІІ молодшій групі

(вихователі Косінова О.М., Стаднік А.В)

Було обстежено 27 дітей із 31, що складає 87% від загальної кількості дітей в групі. В розвитку знань, умінь, навичок дітей обстежених на початку року та на при кінці н.р. прослідковується значна динаміка. Виявлено, що з 27 обстежених дітей –11\41%, мають достатній рівень (п.р. 10\42%), Збільшився середній рівень за рахунок зниження низького рівня, середній рівень мають 13\48% (п.р. 9\37%), з низьким рівнем 3\11% (п.р.5\20%).

В цілому по групі діти показали середні показники знань майже з усіх розділів програми.

Відбулось підвищення рівня засвоєння програми з наступних розділів на

0.3бали – ОТМ, природа, народознавство, 0,2бал – звуковимова.

Необхідно відмітити збільшення рівнів сформованості психічних процесів на 0,2 бали зорова пам’ять,увага.

Разом з тим вихователям необхідно приділити увагу:

розвитку вміння орієнтуватись за часом  та у просторі-2,1

формуванню правильної звуковимови – 1,9

розвитку фонематичного слуху – 1,9

розвитку слухової пам’яті 1,9

Середній бал по групі складає 2,5 б (п.р. -2,б)

Обстеження дітей  середній групі «А» 

(вихователі Гроздева З.Я., Орехова С.В.) було обстежено 17 дітей із 27, що складає 63% від загальної кількості. Відсоток обстежених дітей дуже низький причиною чому стала захворюваність малюків. Виявлено  що із 17 обстежених дітей – 14\82% мають достатній рівень розвитку, (на п.р. було 10\55%), 3\18%- мають середній рівень, (на п.р. 8\50%); На початок та кінець року діти з низьким рівнем відсутні, що свідчить про результативність роботи педагогів. Але, необхідно провести роботу на покращення знань дітей

про навколишній світ 2,4 бали, а саме (назва міста та країни в якій ми живемо, традиції нашого краю);

формування операцій мислення (узагальнення, порівняння)- 2,4 б

розвитку фонематичного слуху – 2,3б

Загальний середній бал по групі становить 2,7 бала (п.р.-2,5б).

Обстеження дітей  середній групі «Б»

 (вихователі Третьяк М.Л.,Орехова С.В.) обстежено 18 дітей із 20, що складає 90% охоплення дітей.

Дітей з достатнім рівнем 14\78%(на п.р. було 6\30%), з середнім рівнем розвитку 4\22% (на п.р. було 10\50%). Зменшився низький рівень за рахунок підвищення достатнього рівня, з низьким рівнем розвитку дітей немає. Діти показали достатній рівень майже з усіх розділів програми.

Разом з тим вихователям необхідно приділити увагу:

про навколишній світ 2,6 бали, а саме (традиції нашого краю);

розвитку фонематичного слуху – 2,6 б

формуванню правильної звуковимови –2,6 б

Загальний середній бал по групі  складає 2,7 б. на п.р. 2.2

Результати обстеження дітей старшої групи «А»

(вихователі Фльора Л.Б., Пономарева Є.В.)

Було обстежено 22 дитини  із 27, що  складає 81% від загальної кількості дітей в групі. Дітей з достатнім рівнем 11\58%(на п.р. було 11\44%), з середнім рівнем розвитку 8\42%(на п.р. було 14\56%). З низьким рівнем розвитку дітей немає.

Аналіз показав,  що знання з усіх розділів програми діти засвоїли на достатньому рівні.

Загальний середній бал по групі  складає 2,8б на п.р.2,6 бала.

Але вихователям  слід звернути увагу на засвоєння знань дітей за такими  розділами  програми як:

Формуванню уявлень про навколишній світ -2,7б, встановлення взаємозв’язків  між об’єктами живої та неживої природи, традиції нашого краю.

У старшій групі «Б» 

(вихователі Дашникова Н.М., Пономарева Є.В.)

Обстежено 24 дітей із 26, що складає 92% від загальної кількості дітей в групі. Аналіз сформованості знань. умінь та навичок з різних розділів програми  дітьми даної групи показав,що з достатнім рівнем 24 (100%) дитини,(п.р. 19\63%), з середнім та  низьким рівнем розвитку дітей немає, що свідчить про досвід роботи вихователя в проведенні обстеження рівня розвитку дітей. Проте потребує корекції формування операцій мислення -2,7б, а саме:

(вміння узагальнювати та порівнювати предмети за ознаками).

Вихователям даної групи протягом літа необхідно спланувати роботу на закріплення набутих знань та навичок у дітей.

Загальний середній бал по групі 2,9 б на п.р.2,7

  З метою уточнення результатів обстеження рівня ЗУН, були здійснені контрольні зрізи. Аналіз перевірки підтвердив загальні результати знань, умінь, навичок дітей старших  груп  проведених вихователями.

Вихованці старшої групи «А» виявили обізнаність з розділу «Народознавство» (Українські народні свята та обряди). Діти старшої групи «Б»  показали широкий обсяг знань з розділу ознайомлення з навколишнім: «Рослинний світ»;«Професії».

В логопедичній групі

(вихователі Мусіяка К.О.,Біла О.В) на кінець року обстежено 10 дітей з 13, що складає 77% від загальної кількості дітей в групі.

Маємо 6(60%) дитини з достатнім рівнем, середній рівень мають  3\30% дитини, з низьким рівнем розвитку 1\10% дитини.

В цілому по групі середній бал підвищився з 2,4 бала до 2,6 бала. Вивчення показників засвоєння дітьми  розділів програми показало, що підвищення показників відбулось

на 0,3б – звуковимова

на 0,2б – природа

на 0,3б – слухова пам’ять

на 0,3б – народознавство

на 0,4б – логічне мислення

знання та навички дітей потребують подальшого вдосконалення за наступними напрямками:

формування знань з народознавства та природи – 2,3б

словниковий запас, розвиток зв’язного мовлення, звуковимова,  – 2,3б

розвитку вміння орієнтуватись за часом  та у просторі-2,1б

Середній бал по групі складає 2,6 бала

Рівень сформованості ЗУН дітей в корекційній групі

(вихователі Гірняк Н.І.,ТахерханіО.А..)

показав, що із 10 обстежених дітей 4(40%) має достатній рівень розвитку і 6(60%) середній рівень, дітей з низьким рівнем розвитку не має, а на початку року було дві дитини, що свідчить про плідну працю педагогів та вчителя – дефектолога та практичного психолога. Показники покращилися, але майже всі розділи програми потребують уваги педагогів.

Середній бал по групі складає  2,4 (п.р.1,9.б).

Вихователям цієї групи необхідно продовжувати плідно працювати над засвоєнням дітьми знань з усіх розділів програми, звернувши особливу увагу на розвиток зв’язного мовлення,формування  звуковимови, фонематичного слуху, засвоєння  знань з народознавства та природи ,навичок ОТД, розвитку вміння  орієнтуватися за часом, розвитку логічного мислення, операцій аналізу та синтезу.

При порівнянні результатів обстеження ЗУН на кінець та початок 2017 -2018 н.р. необхідно відмітити стабільне збільшення показників розвитку з усіх розділів програми від середнього до достатнього рівня. Це свідчить про належний рівень організації педагогічного процесу в групах, про доцільність та ефективність методів і прийомів роботи з дітьми. Проте залишаються на недостатньому рівні знання, навички дітей з :

 • ознайомлення з навколишнім ( природа космосу);
 • формування знань з народознавства та природи (народні символи; національний одяг, моє місто, традиції нашого краю);
 • формування звукової культури мовлення (звуковимова та фонематичний слух).

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей- мотиваційна готовність  та бажання навчатися  сформовано на достатньому рівні. Всього випускників 60, обстежено 54 (93 %)  дітей. Результати обстеження  свідчать ,що  мотиваційна готовність  та бажання навчатися  сформовано на достатньому рівні  сформовано у 49 дітей (91%),у 5 дітей (9%) переважае ігровий мотив (Худояш В., Золотченко Д.,Чоков М.,Распопін А, Кравчук Н.)

Емоційно – вольова сфера: здатність довільно керуватись своїми діями  за покроковою інструкцією  дорослого на достатньому рівні розвинена  у 34 дітей ( 63 %), 17 дітей   (32 %)  іноді відволікаються, допускають помилки, але можуть самостійно продовжувати малюнок, 3 дитини ( 5%) відволікаються, припускаються помилок, не можуть самостійно продовжувати малюнок.  У дітей сформовані основні передумови навчання :здатність зорового аналізу , 42 д (77%)  вміють діяти за зразком, установленими правилами, 10 дітей (19%)  допускають помилки, після зауваження помічають самостійно, 2 дитини (4%) не можуть самостійно   виправити помилки.

Аналізуючи вольовий вид готовності, важливо відзначити, що діти відчувають певні ускладнення щодо вміння працювати за зразком і особливо — за інструкцією дорослого.

Інтелектуальна готовність(розвиток пізнавальних процесів, пам’ять,  мислення, сприйняття, увага, уявлення): 72 % дітей (39) без помилок  знаходять   зайвий предмет, називають узагальнююче слово – 12 дітей  (22%) допускають  помилки  при виділенні зайвого предмету  та називанні узагальнюючого слова, але самостійно виправляють помилки, 3 дитини (6%) допускають помилки у виділенні зайвого предмету і неправильно називають узагальнюючі слова.

Пам’ять розвинена на достатньому рівні у 45 дітей (82 %),  середній рівень розвитку мають 6 дітей  (12%) дітей, 3 дитини (6%) мають труднощі під час розпізнавання фігур.

Рівень концентрації уваги  на достатньому рівні у 41 (76 %),  середній рівень розвитку мають 10 дітей  (18%), 3 дитини (6%)  допускають помилки майже у кожному рядку «Коректурної таблиці».За інтелектуальною готовністю дошкільники здебільшого проявляють середній та достатній рівні розвитку майже всіх вивчених пізнавальних процесів. При аналізі самооцінки  виявилось, що 47 дітей ( 87%) здатні адекватно оцінити себе, 6  дітей ( 11%) мають занижену самооцінку, 1 дитина (2 %)  мають завищену самооцінку. Аналіз результатів показав, що не всі види готовності мають однаковий рівень. Найкращі показники діти демонструють за мотиваційною готовністю. Таким чином, різні види готовності дітей старшого віку ДНЗ №92  розвинені майже рівномірно. Діти позитивно налаштовані на майбутнє навчання в школі. Вони вміють узагальнювати і класифікувати предмети, логічно мислити, сприймати і запам’ятовувати інформацію, концентрувати увагу на виконанні завдання. Але, певна група дітей має проблеми з вольовим видом готовності, виникають труднощі  щодо вміння працювати за зразком і особливо — за інструкцією дорослого.

Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали літературні твори про школу, проводили бесіди про школу, відвідували з екскурсіямиЗОШ № 61. Учні ЗОШ № 61 запрошували дітей на свята «Осінь чарівниця», «Новий рік вже ступає на поріг», «Свято букваря»,  виставку «Моя улюблена домашня тваринка», Свято Птахів. В старших групах були оформлені інформаційні листки «Куточок  першокласника», батьківські збори на початку року в цих групах відбулись за участю вчителів початкової школи ЗОШ №№60, 61. З метою виявлення успішності випускників ДНЗ № 92 за 2016-2017 н. р., була проведена співбесіда з вчителями  ЗОШ № № 60, 61. Із 41  випускників 35 дітей навчаються в даних школах, 6 дітей відвідують міські школи.  Результати співбесіди показали, що 4 дітей –(11%)  мають високий рівень успішності  – ці діти навчаються в ЗОШ № 61, 15  дітей  – (43  %)- мають достатній рівень( ЗОШ№ 60- 8 дітей, ЗОШ № 61-  7 дітей ), 15 дітей  -43 % – мають  середній рівень (ЗОШ№ 60- 12 дітей, ЗОШ № 61-  3 дітей), з низьким рівнем 1 дитина- 4%- ( ЗОШ № 61-1 дитина-  Надзельська Аня, ЗОШ № 61).

 

Таблиця успішності випускників 2016-2017н.р. станом на 01.01.2018р

ЗОШ Кількість    учнів В Д С Н
60 20 8 12
61 15 4 7 3 1
Інші 6
всього 41 4 15 15 1

 

За останні чотири  навчальні роки випуску з 2013 по 2017р.Станом на 01.01.18 р. виявлені наступні результати:

Рік

випуску

Всього випускників ЗОШ №60 ЗОШ №61
Всього дітей В Д С Н Всього дітей В Д С Н
2013-2014 32 18

100%

4-22% 4 -22% 9- 50% 1- 6% 14

100%

3-21% 3-          21% 8- 58%
2014- 2015 41 28

100%

4-14% 16-58% 8- 28% 13

100%

2-15% 7-        54% 3-23% 1-8%
2015 -2016 46+10         ( інші школи) 19         100% 10-53% 8-42% 1-5% 27

100%

4-15% 13- 48% 9-33% 1- 4%
2016-2017 35+6 інші школи 20

100%

8 – 40% 12 – 60% 15 – 100% 4 –

27%

7 –

47%

3- 20% 1-6%
Всього 170 85

100%

8 –

9 %

38- 45% 37- 44% 2-2% 69

100%

13- 19% 30-  44% 23-35% 3- 2%

 

Із загальної кількості дітей, які є випускниками ДНЗ№ 92  групи   « Шустрики», вихователь Косінова О.М., Стаднік А.В., ЗОШ № 60 відвідує 57% дітей , 43% дітей відвідують ЗОШ№61.

За результатами аналізу можна зробити висновок, що в порівнянні з минулим роком,  в 2017-2018  навчальному році кількість дітей, які відвідують ЗОШ № 61 зменшилася  на 16%. ( 59% у 2016-2017 н.р.) 43%  ( 15) дітей випускників ДНЗ№ 92  є учнями ЗОШ № 61, з них:  високий та достатній рівень розвитку мають 11 дітей – 74 % дітей, середній рівень – 3 дитини – 20 %, з низьким рівнем 1 дитина – 6 % ( вихованка групи «Капітошки»,  Надзельська Аня)

В ЗОШ № 60 навчаються 57%(20) дітей  випускників, з них: достатній рівень має  8 ( 40%) дітей, середній рівень 12 (60%) дітей . За останні два навчальні роки дітей з високим рівнем розвитку не має

Таким чином за останні чотири роки із 170 дітей:

Високий рівень -21 дитина –12 % (ЗОШ№ 60  – 8 дітей , ЗОШ № 61- 13 дітей)

Д остатній рівень – 68 дітей – 40% (ЗОШ№ 60  – 38 дітей, ЗОШ № 61- 30 дітей)

Середній рівень – 60 дітей –35 %( ЗОШ№ 60  – 37 дітей , ЗОШ № 61- 23 дитини)

Низький рівень – 5дітей    -3%( ЗОШ№ 60  – 2 дітей , ЗОШ № 61- 3 дітей)

За результатами аналізу  можна зробити висновок, що випускники ДНЗ № 92 оволодівають програмою початкової школи  на достатньому рівні, Але за рекомендаціями вчителів,вихователям необхідно вчити дітей диференціювати та правильно вживати часові поняття: сьогодні, завтра, вчора, зараз, згодом раніше, рахувати в межах першого десятка,  формувати комунікативні вміння через розвиток зв’язного мовлення. Завідувач ДНЗ № 92 є постійним учасником звітньої конференції дирктора ЗОШ № 61 перед громадськістю.

Значну увагу колектив ДНЗ№92 приділяє формуванню у дошкільнят знань про рідний край, державу, громадянами якої вони є, любові до народних свят, традицій. Традицією дошкільного закладу стало запрошення військових  ІІ стрілецького батальйону в/ч 3039 на святкування «Дня Української армії». Проведення заходів, які теж стали вже традиційними – акція «Букет ветеранів», покладання квітів до пам’ятника Воїнам-визволителям, сприяють вихованню патріотичних почуттів дошкільнят. Ці зустрічі формують у дітей правильне ставлення до таких понять, як любов до Батьківщини та захист свого народу, країни. Впроваджуючи патріотичне виховання в освітньо-виховну систему роботи дошкільного закладу, педагоги сприяють гармонійному розвитку  особистості дитини, підготовці дітей до навчання  у школі, формуванню усвідомленого уявлення про себе як про повноправного громадянина України, який має не лише права, а й обов’язки  перед близькими людьми та іншими громадянами своєї держави.

Важливою складовою навчально-виховного закладу освіти є організація роботи з батьками. Адже сім’я – первинне природне середовище, джерело духовної та матеріальної підтримки для дитини. стосовно сім’ї дитячий садок є консультативним і просвітницьким центром з психолого-педагогічних питань виховання.  На виконання Листа МОНУ від 11.10.2017 року № 1/9-546 « Методичні вказівки щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» опублікований 30.10.2017, із залученням педагогів закладу була розроблено заходи взаємодії з батьками вихованців ДНЗ№92. Відповідно до циклограми цих заходів та пропозицій батьків на установчій педраді внесено корекцію до заходів річного плану роботи на 2017-2018 н.р.

За відгуками батьків всі проведені для батьків заходи були цікавими, корисними, змістовними, отримали високу позитивну оцінку з боку батьків. Корисно та цікаво пройшли засідання ШМБ, на які були запрошені батьки майбутніх вихованців ДНЗ№ 92: батьків познайомили з психологічними особливостями дошкільника, з  особливостями адаптації до умов ДНЗ, крім того батькам  було запропоновано комплекс вправ для полегшення процесу адаптації дітей до умов ДНЗ.  Вихователі вікових груп протягом року планували і проводили з батьками своїх вихованців бесіди, консультації, надавали кваліфіковані поради щодо виховання та навчання дітей. Залучали батьків до проведення музичних і спортивних свят, відкритих переглядів занять, до оформлення групових кімнат.  З метою підвищення педагогічних знань батьків в вересні продовжила роботу Школа молодих батьків. В цьому навчальному році інформування батьків про роботу колективу закладі здійснювалось через постійно діючу газету «Інформаційний всіник для батьків ДНЗ №92 «Світлячок», розміщення  інформації, міні- відео роликів  про роботу на створеному  сайті ДНЗ № 92, сайті УОММР.  В 2017-2018 н.р. колектив закладу приймав участь у конкурсі  «Громадський бюджет м. Миколаєва» на встановлення на майданчиках закладу нового ігрового обладнання. батьки  приймали активну участь у голосуванні. Завдяки співпраці батьків, колективу ДНЗ№92, мешканців мікрорайону наш садочок отримав перемогу.    Одним з оптимальних видів діяльності для батьків і дітей є участь у спільних проектах. Це не лише згуртовує членів родини, спонукає їх проводити більше часу разом, а і дає можливість для творчої реалізації – для дорослих це іноді є більш необхіднішим, ніж для дітей. Так з цією метою, було проведено ряд проектів за участю батьків: осінні та новорічні свята, музично –спортивні розваги: до Дня Української армії,  «Там де козак, там і слава», «Мама. Тато і я – спортивна сім`я» та інші.  Батьки приймали активну участь в організації виставок дитячих робіт «Обережно !!! Діти  на дорозі», «Осінь чарівниця», «Дари осені», «Осінній ярмарок», «Де козак, там і слава», «Зимонька зима, багато снігу принесла», «Великодній кошик», «З вогнем не можна жартувати», «День Землі», «Тато, мама, друзі я – щаслива сімя ». Для них були організовані виставки дитячих робіт до «Рідне місто», «Мамин день», проведений фестиваль дитячого малюнку на асфальті «Хай завжди сяє соце, зай завжди буде небо, хай завжди буду я!».  Різноманітні форми роботи з батьками сприяють формуванню психолого- педагогічних, правових  знань батьків.

Разом з тим, все також актуальними залишаються наступні проблеми підвищення психолого-педагогічної культури батьків через продовження роботи Школи молодих батьків та формування знань батьків з укріплення здоровья  дітей, проводення  загартування. У  ДНЗ працювала комісія по харчуванню, в складі якої увійшли представники від батьківських комітетів груп. За навчальний рік  комісією здійснено 7 рейдів з перевірки харчування, значних порушень в роботі харчоблоку не виявлено, якістю страв батьки задоволені.

Показником оцінки батьками роботи колективу закладу  є здійснення заходів спрямованих на укріплення матеріально-технічної бази. Значну частину надходжень витрачено на проведення підписки на періодичні видання,  оплату послуг зв’язку та інтернету,  утримання кнопки екстреного виклику. Протягом року за допомогою батьків було придбано:

 • іграшки;
 • демонстраційний матеріал;
 • методична література.

 

За кошти батьків було зроблено:

 • встановлено 5 балансирів  на ігрових майданчиках;
 • проведено капітальний ремонт  ганку  центрального входу;
 • встановлено 3 лавки біля центрального входу;
 • проведено косметичний ремонт  в усіх групових приміщеннях;
 • заміна ламп на енергозберігаючі;
 • придбано принтер, мольберт;
 • встановлено навіс  для дитячого транспорту, сонцезахисну сітку на майданчику І мол. Групи;
 • проведений ремон принтера № 2;
 • проведено роботи з благоустрою території;
 • проведено капітальний ремон із заміною козирків центральних вїходів;
 • придбано лінолеум в групу «Шустрики».

Таким чином спільна робота педагогічного колективу та батьків дозволила виконати річні завдання та покращити матеріально-технічну базу ДНЗ. Але:

 • потребують заміни меблі у музичній залі , у роздягальні групи «Ухтинки» та « Чомусики»;
 • потребує заміни лінолеум в групі «Сонечка»;
 • зімінити ігрове, спортивне обладнання майданчиків груп;
 • необхідно провести  ремонт підвальних приміщень.

За кошти Державного бюджету м. Миколаєва   ДНЗ№92 «Світлячок» придбав: столовий посуд, столи та стільці для дітей, протипожежні засоби.

Таким чином, спільна робота педагогічного колективу, депутата Миколаївської міської ради Бернадського О.В. та батьків дозволила виконати річні завдання та покращити матеріально-технічну базу ДНЗ.

На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї» в ДНЗ№ 92 проводиться  робота з попередження жорстокого поводження з дітьми, яка регулюється наказами по ДНЗ№92. В ДНЗ працює активно психологічна служба, діє консультативний пункт для батьків. Стан роботи з охорони дитинства, недопущення випадків жорстокого поводження з дітьми  розглядається на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідуючої. З метою покращення рівня професійних знань педагогів проводено консультації «Педагогічні стереотипи у взаємодії з родиною»(08.12.2018) , Тренінг  для педагогів «Мистецтво дарувати любов чи способи подолання агресії» ( 20.10.17). Робота здійснюється  відповідно до річного плану на 2017-2018 рік, затверджених завідуючою заходів.Аналіз роботи колективу ДНЗ№92  дозволяє зробити висновок,  що робота  в дошкільному закладі з даного питання проводиться на належному рівні. Фактів застосування психологічного та фізичного насильства не зафіксовано. Проте, викликає занепокоєння підвищена збудливість хлопчиків старшої групи «Б». Оскільки властива  їм гіперактивність, нестримані дії у відповідь, викликають негативну реакцію у інших дітей, тому вихователям групи необхідно звернути увагу  на  планування  та проведення роботи  на попередження жорстокості, агресії  між однолітками, виховання культури між-особистих  відносин серед однолітків. Враховуючи вищезазначене,  необхідно:

 1. Персоналу закладу постійно дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поваги до гідності дитини , забезпечення захисту дітей від фізичного та психічного насильства під час навчально- виховного процесу та перебування дитини у дошкільному закладі.
 2. Педагогам у освітньо – виховному процесі активно використовувати форми роботи ,які формують рівень загальної культури дітей.
 3. Провести анкетування батьків щодо обізнаності батьків відповідальності за порушення прав дитини.
 4. Провсти семінар – практикум для батьків «Вчимося спілкуватись».
 5. Запросити представників відділу соціального захисту Центрального Райвинконкому, міліції на загально-садові батьківські збори у вересні 2018 року.
 6. Провести обстеження з метою виявлення дітей, які потребують особливої уваги в корекції поведінки.
 7. Впровадити в роботу на 2018-2019 н.р. програму «Стежкою у світ емоцій»

Після закриття дитячих садків – ми єдиний садок у Варварівці . За результатами обліку охоплено дошкільною освітою 46 % дітей мікрорайону, з них 47 % дітей відвідують наш дитсадок. Данні про облік дітей мікрорайону   у   таб. №8 («Інформація про облік дітей мікрорайону»).

 

Інформація про облік дітей мікрорайону Варварівка  2011- 2018рік

Рік народження 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 всього
Охоплені д/о ,ЗОШ 121 92 93 75 19 400
Не охоплені 14 25 37 59 94 97 102 33 461
Всього 135 117 130 134 113 97 102 33 861

 

З них :

Рік народження 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всього
Охоплені 121 92 93 75 19 400
ДНЗ№92 26 50 64 34 14 188
Інші ДНЗ міста 13 42 29 41 5 130
ЗОШ 82 82

 

Питання зарахування дітей  є найактуальнішими на сьогодні і дуже доречно, прозоро вирішити ці питання допомагає система електронної черги, яка працює у місті з 2013 року. У 2018 році зараховується до ДНЗ№ 92 – 29 дітей віком  від 2 до3 років, 20 дітей від 4 до 5 років. На черзі  ще близько 23 дітей від 2 до3 років.  Потреба мікрорайону щодо забезпечення дошкільною освітою дітей 4,5 річного віку задоволена на 100% відповідно електронної черги.  В ДНЗ №92 дотримується в системі графік проведення особистого прийому громадян. Завідуючою вживаються невідкладні заходи щодо розгляду звернень громадян згідно з вимогами законодавства. Протягом 2017 року до ДНЗ № 92 на особистий прийом до завідуючої звернулось  близько 130 громадян. Усі звернення порушено з питань зарахування дітей до садка, працевлаштування, вирішено позитивно або надано роз’яснення.

Кількісний і якісний аналіз оцінки методичних заходів, проведених протягом навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, вдосконаленню якості володіння технологією технологія М.Ткаченко, О.Копилова ( Н.І Гірняк). Педагоги ДНЗ  використовують елементи технології ТРВЗ (під час розглядання картин – Фльора Л.Б), творчу спадщину видатних педагогів В.О.Сухомлинського   ( Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського в пізнавальному та моральному розвитку дитини – Дашникова Н.М., Фльора Л.Б.. Мусіяка К.О., Пономарьова Є.В.), та спираються на сучасні педагогічні погляди А.М.Богуш, Н.Гавриш, К.Л.Крутій, З.Плохій, Вільчковського, Л.Богиніч, М.Єфименко та ін. Робота з педагогічним колективом базується на основі рекомендацій головного спеціалісту УО Миколаївської міської ради Н.І. Іванової та методиста  НМЦ м.Миколаєва Романюк І.А . В практику  роботи впроваджується ППД колег закладу та міста-Воленчук.О.В. «Використання моделей-схем в процесі мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку» –   Гірняк Н.І., Біла О.В.,Мусіяка К.О. Авторська програма О. Ликової «Кольорові долоньки», Л.Лохвицька” Про здоров`я треба знати, про здоров`я треба дбати”-   Третяк М.Л., Орєхова С.В.,Гроздєва З.Я. «Технологія раннього навчання Г.Домана», ППД Боєвої В.В. ДНЗ № 77 “Організація сенсорного розвитку дітей І молодшої групи     засобами дидактичних ігор ” –  Дарієнко О.Л.,  Фітболгімнастика, Т.С.Овчинникова – Харківська С.М. ,Сендплей – Приз М.В., Трунькова Н.П, Технологія «Художнє слово і дитяче мовлення», Гавриш Н.В. –Косінова О.М.

Однією з найважливіших функцій управління та здійснення успішної діяльності дошкільного закладу є планування роботи на рік, місяць, тиждень. Річний план спрямовує на послідовне , логічне, систематичне і цілеспрямоване розв’язання завдань розвитку і виховання та навчання дошкільників, підвищення ефективності освітньо – виховного процесу. Структурний аналіз виконання всіх розділів, заходів річного плану за 2017- 2018 навчальний рік показав, що кількість запланованих заходів виконано на задовільному рівні. Підсумки навчального року свідчать про ефективність обраних методів реалізації поставлених, на початку року завдань. Майже всі заходи різних розділів річного плану відбулися в установлені строки, заплановані терміни, план не перевантажений.

Кількість виконання запланованих заходів складає приблизно 100%.

 • Консультації – 100%
 • Семінари – практикуми – 100%

«Всебічний розвиток особистості в процесі організації театралізованої діяльності»

«Особливості організації та проведення рухливих ігор на прогулянці»

 • Педгодини – 100%
 • Мастер – класи – 100%

«Фітболгімнастика зростає, міцнішим стать допомогає»

 • Педагогічна трибуна – 100%

«Інтигровані заняття»

«Інформаційно – комунікативні технології в роботі з дітьми з затримкою психічного розвитку»

«Організація освіьньо – виховного процесу з дітьми з обмеженими можливостями в умовах інтеграції»

 • Тренінги – 100%

«Пошук ефективних форм організації навчально – виховного процесу»

«Профілактика професійного вигорання»

 • Виставки, огляди – 100%
 • V – фактор – планується на наступному тижні
 • Презентаційний меседж – 100%

«Емоційний розвиток дитини в дошкільному віці»

 • Екскурсіі до музеїв -100%
 • Адміністративно- господарча робота – 100%
 • Робота творчої групи – 100%
 • Конкурси,огляди -100%
 • Педради -100%
 • Атестація, курси -100%
 • Робота методичного кабінету – 100%

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер. Це свідчить про те, що навчально-виховний процес у ДНЗ№92 організований методично правильно . Ефективно підібрані методи та прийоми  організації педагогічного колективу. Майже всі педагоги приймали участь у роботі семінарах, практикумах, педагогічних радах, проведення консультації для колег та готували відкритті покази для колег та батьків. Вдумливо та творчо підійшли до підготовки заходів всі педагоги, особливо необхідно відмітити активну участь  Панамарьової Е.В., Гроздевої З.Я.,Білої О.В., Гірняк Н.І., Косінової О.М.

Педагоги ДНЗ№92  (Харківська С.М., Трунькова Н.П., Гроздєва З.Я., Пономарьова Є.В.) підвищили свою педагогічну майстерність  на базі інших закладів. За результатами цих майстер – класів усі педагоги провели методичні консультації, міні майстер- класи для своїх колег в нашому колективі. Відсоток проведення цих заходів – 100%

Водночас на 80% виконано такі розділи як:

 • Відкриті перегляди -80% «Методика організації рухливих ігор на прогулянці» Третьяк М.Л.
 • Робота з батьками – 80% «Вимоги до режиму дня та харчування дитини у родині» Гроздева З.Я., Орєхова С.В.

Проблемний аналіз виконання річного плану виявив ряд причин недотримання термінів виконання окремих заходів переносу на наступний навчальний рік.

 Основним  є:

 • Залучення спеціалістів ДНЗ№92 в якості слухачів, для участі у роботі міських методичних об’єднань не запланованих раніше чи перенесені НМЦ.

Варіативність використаних методичних заходів, співпраця всіх служб закладу, підвищення рейтингу закладу в мікрорайоні є певними чинниками які впливають на підвищення професійного рівня педагогів,на якість вирішення річних завдань. Про це свідчать результати обстеження вихованців та діагностики пед. майстерності вихователів, які виявили, що більшість педагогів мають конструктивні здібності, володіють колективом дітей, мають певні організаторські здібності. За результатами проведеного анкетування всі педагоги вважають, що річні задачі, які стояли перед колективом у 2017-2018 н.р. висвітлені достатньо  4 % педагогів  указали на недостатність висвітлення питання розвитку  зв’язного мовлення, формування правильної звуковимови. Найбільш ефективною формою методичної роботи 34% вихователів вважають консультації, 40% педагогів – семінари – практикуми, 22% КМ\О, індивідуальні консультації, відкриті перегляди. Аналіз анкетування педагогів виявило, що найбільшої допомоги педагоги потребують з питання вивчення та впровадження інтернет – ресурсів (70%),на другому місці (18%) – доцільність використання різних методів та прийомів відповідно віку дітей. Вихователі вказали на необхідність допомоги в організації різних форм роботи з дітьми, різних видів занять (12%).  12% педагогів потребують консультування з планування освітньої роботи та вміння об’єктивно оцінювати свою діяльність та діяльність колег. На достатньому рівні робота з батьками.75%  педагогів відмітили, що найцікавішим напрямком роботи з дітьми для них є театралізована  діяльність, відмітили художню – мовленнєву діяльність 12% педагогів, 1 педагог (6%) ТРВЗ. Найскладнішими розділами програми педагоги вважають, відповідно, народознавство та розвиток мови ( звукова культура мовлення, монологічне мовлення, грамота, зв’язне мовлення). Труднощі у дітей  виникають  під час адаптапції раннього віку .

В наступному навчальному році  педагоги визначили за необхідне  продовжити роботу з питань фізичного розвитку та впровадження здоров`я збережувальних технологій, природничо – екологічного розвитку (через покращення організації пошуково – дослідницької діяльністі та діяльності музеїв), з розвитку мовлення (вдосконалення монологічного та діалогічного мовлення та формування правильної звуковимови, використання психогімнастики, робота з дітьми ЗПР та проведенню ігр на прогулянці.). Педагоги виявили бажання побачити на відкритих переглядах організацію інтегрованих занять  природно -екологічного спрямування, з розвитку монологічного мовлення (з використанням опорних схем), грамоти. Більшість педагогів зауважили на необхідності  забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет.Крім того, звернулись з проханням благоустрою ігрових майданчиків, придбання сучасних іграшок та наочних матеріалів. Велике задоволення викликало те, що 65% педагогів бажають приймати участь в роботі творчих груп, це свідчить про бажання педагогів самовдосконалюватись та осучаснювати навчально-виховний процес в закладі.

Вихователі відмітили  проблеми на які необхідно звернути увагу адміністрації:

 • Рівноціний розподіл навантажень між всіма членами пед. колективу.

Таким чином, аналіз роботи ДНЗ№ 92  за навчальний рік показав,що обрані форми і методи, об’єднання зусиль адміністрації та педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягнення дітей. Річний план за минулий навчальний рік виконано,  діяльність колективу ДНЗ оцінити як задовільну. На підставі отриманих результатів, проведеної  діагностики педагогів основними невирішеними питаннями, є:

1.Удосконалення рівня  медико – педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей та  регулярністю, ефективністю  проведення загартовуючих  заходів.

2.Продовження  просвітницької роботи серед батьків щодо оздоровлення дітей  та формування уявлень про  здоровий спосіб життя та подолання агресивної поведінки під час спілкування у побуті.

3.Підтримання україномовного простору дитинства  та формування у дітей навичок правильної звуковимови.

4.Сприяння профілактиці професійного вигорання педагогів.

5.Формування професійної компетентності педагогів шляхом використання творчих наробок педагогів міста, власного педагогічного досвіду у навчально- виховному процесі.                                                           Враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за 2017– 2018 навчальний рік, педагогічний колектив ДНЗ № 92 спрямовує свою діяльність у наступному 2018 – 2019 навчальному році на вирішення проблеми „Формування життєвої  компетентності дитини на всіх етапах розвитку її особистості ”

Задля якісного вирішення проблеми визначено такі основні завдання:

 1. Використання здоров’яформуючих і здоров’язбережувальних педагогічних технологій для формування у дітей культури здорового способу життя.
 2. Формування комунікативно мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку, розвиток творчих здібностей в театралізованій діяльності.
 3. Забезпечення системного, творчого підходу у використанні інноваційних сучасних технологій, власного педагогічного досвіду через усі напрямки навчально- виховного процесу.

 

ДОДАТКИ

 

РІВНІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ САДОВИХ ГРУП

  ІІ мол

 

Середня

 «А»

 

Середня

 «Б»

Старша

«А»

Старша

«Б»

Логоп. Корек. По ДНЗ
Всього дітей 29

31

27

27

27

27

27

22

 

27

26

13

13

10

10

160

156

обстежено 24

27

     18

     17

20

18

25

19

25

24

11

10

10

10

133\83%

125\80%

Д 10\42%

11\41%

10\55%

14\82%

6\30%

14\78%

11\44%

11\\58%

19\63%

  24\100%

1\9%

6\60%

2\20%

4\40%

59\44%

80\64%

С 9\37%

13\48%

8\45%

3\18%

10\50%

4\22%

14\56%

8\42%

 

 

5\16%

——

6\55%

3\30%

6\60%

6\60%

58/ 44%

37\30%

Н 5\20%

3\11%

  4\20%

——-

  1\3%

——

 4\36%

1\10%

2\20%

——-

16\12%

8\6%

Заг.бал 2

2,5

2,5

2,7

2,2

2,7

 

2,6

2,8

2,7

2,9

2.4

2,6

1,9

2,4

2,4

2,7

 

РІВНІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ САДОВИХ ГРУП

На  кінець 2017-2018н.р.

РІВНІ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ПО ДНЗ №92

На кінець 2017-2018н.р.

РІВНІ РОЗВИТКУ по ДНЗ

на кінець 2016-2017 н.р. та  кінець 2017-2018н.р. (порівняння)