Twitter response:
ДНЗ "Світлячок"

Логопедичний практикум для батьків від вчителя-логопеда та практичного психолога

Сьогодні збільшується кількість  дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку, звуковимови.

Основними причинами цих порушень є:

  1. Порушення у будові артикуляційного апарату (неправильний прикус, порушення у будові щелеп, укорочена під’язикова вуздечка, високе чи вузьке піднебіння, відсутність деяких зубів);
  2. Наслідування (діти можуть копіювати неправильну звуковимову когось із рідних);
  3. Недоліки слухового сприймання звуків (недостатність слухової уваги та слухового контролю);
  4. Негативні біологічні та соціальні чинники (патологія вагітності матері, вживання під час вагітності алкоголю, тютюну, наркотиків, обмеженість спілкування дитини, педагогічна занедбаність).

Формування правильної звуковимови вимагає великої, клопіткої, системної роботи. Неабияких зусиль дитини та уваги й терпіння зі сторони дорослих. Щоб навчилася дитина правильно вимовляти звуки, їй потрібно навчитися здійснювати складні артикуляційні дії, спостерігати за роботою артикуляційного апарату, зосереджувати увагу на окремих моментах артикуляції, знаходити спільне та відмінне в положенні органів мовлення та свідомо керувати рухами активних органів, контролювати їхню роботу.

Саме тому, в ДНЗ №92 13 грудня 2017 року відбулася зустріч вчителя-логопеда та практичного психолога з батьками дітей спеціальних груп «Капітошки» і «Барвінки». Під час практикуму за темою «Слухняний язичок», вчитель-логопед Харківська С.М. розповіла батькам, що у малюків, які мають порушення звуковимови, загальмовуються  процеси оволодіння повноцінними артикуляційними рухами.  Тож на початковому етапі для засвоєння, корекції та вдосконалення основних рухів органів мовлення широко практикується артикуляційна гімнастика, яка є необхідною складовою в процесі роботи з дітьми, які мають  порушення звуковимови. Вчитель-логопед наголосила на тому, що перед усім, батькам, треба пам’ятати:

  • Саме логопед правильно підбере артикуляційні вправи, які потрібні для вашої дитини.
  • Про необхідність дотримання певної послідовності у їх виконанні – від простих до більш складних.
  • Темп виконання вправ с початку повільний, обов’язково перед дзеркалом.
  • Для дітей потрібна зорова опора, тому доречно використовувати картки із зображенням артикуляційних вправ та символи картки.

Під час практикуму батьки вивчали і старанно повторювали артикуляційні вправи, які необхідні для роботи з подолання порушення звуковимови. А діти показали, завдяки яким артикуляційним вправам вони почали вимовляти звуки, які раніше їм не підкорювались.

З метою визначення психологічного стану дитини, визначення внутрішньо сімейних  контактів  й типу виховання дитини в родині, з вихованцями  груп «Капітошки», «Барвінки»  практичним психологом Труньковой Н.П. було  проведено обстеження   за методикою  «Моя сім’я»  з використанням малюнків вихованців.  Проаналізувавши малюнки,  Наталія Павлівна розповіла батькам про  вплив дитячо- батьківської взаємодії та емоційних взаємин у сім`ї на рівень розвитку психічних процесів дитини, надала рекомендації щодо встановлення позитивних взаємовідносин батьків та дітей в родинах.