Twitter response:
ДНЗ "Світлячок"

Норми мовленнєвого розвитку

за Марія Монтессорі від народження до школи

 

1 рік – 1 рік 6 місяців.
Каже окремими словами, що схожі на однослівні речення. Окремі слова і речення доповнюються жестами, мімікою, інтонацією. Серед тих 30 слів, якими малюк опановує до півтора років, переважають назви предметів і дій. Але якщо дорослі частіше будуть називати не тільки предмети, а й їх якості (м’яч круглий, чай гарячий, квітка червоний), дитина швидко засвоїть ці поняття.

1 рік 6 місяців – 2 роки.
Запас вживаних слів швидко росте. З прощені слова замінюються правильними. З’являються прикметники і займенники. Починає вживати прості двох- трьохслівні речення, а до 2х років – трьох-четирехслівні. У словах з’являються граматичні зміни. Мова емоційна і виразна.

2 роки – 2 роки 6 місяців.
Легко повторює фрази, короткі вірші. Словник продовжує швидко рости. Почуті незнайомі слова і цілі фрази швидко засвоюються. З’являються питання: «Де?», «Чому?», «Куди?». Речення стають багатослівними, з’являються складні речення, хоча і не завжди граматично правильні, починається вживання прийменників. Мова стає основним засобом спілкування не лише з дорослими, але і з дітьми.

2 роки 6 місяців – 3 роки.
Словник швидко збільшується. Може розуміти зміст промови дорослого про події та явища, які не були безпосередньо в його особистому досвіді, але окремі елементи, яких раніше сприймалися дитиною. Мова дорослого стає для дитини засобом пізнання. Він каже складними фразами, з’являються додаткові речення, хоча граматично речення продовжують залишатися ще не завжди правильними. За словами може передати зміст раніше розказаної казки чи оповідання (по картинках або без показу картинок). Виконує прохання, що складаються з двох дій. Використовує деякі відмінки, починає говорити від першої особи.
Розуміє значення прийменників «на», «в». Пропускає склади в середині слів для спрощення, нестійке вимова звуків (то правильно, то неправильно).

3 роки – 4 роки.
До вже наявних звуків додається вимова твердих звуків С, 3, Ц. Зауважує неправильне звуковимову у інших дітей.
Дитина адекватно використовує назви кольорів, займенника «я», «ти», «мені». Називає своє ім’я, стать, вік.
Розуміє різницю між словами «великий» і «маленький», змінює слова за відмінками, погоджує дієслова минулого часу з іменниками в роді. Погоджує прикметники з іменниками жіночого і чоловічого роду. Розуміє слова-узагальнення (іграшки, посуд), починає використовувати їх в активній мові. Користується зменшувально-пестливими суфіксами.
Збільшується кількість слів у фразі, дитина спочатку використовує найбільш значущі слова в реченні, опускаючи, наприклад, другорядні члени, тому речення найчастіше має прямий порядок слів: «Киця п’є молоко» або зворотний: «Дай, мама, ведмедика». Зв’язок слів у реченні налагоджений за допомогою закінчень і прийменників, використовуються всі основні частини мови.
Словниковий запас характеризується не тільки словами чисто побутовий тематики, зустрічаються узагальнення понять, оцінні слова ( «добре», «погано»). Словник дитини становить 1200-1300 слів.
Любить слухати багато раз знайомі казки і вірші, може дослівно запам’ятовувати текст, проте переказувати своїми словами ще не вміє. Розуміє нескладні сюжетні картинки.
Починає підбирати рими до слів.
У цей час у дітей спостерігається захоплення грою словами, звуками. Створюються слова з «предметним» переосмисленням неясних слів: КУСАРІКІ (сухарики), КОЛОТОК (молоток), МАЗЕЛІН (вазелін).

4 роки – 5 років.
Словниковий запас досягає 2000 слів.
В активній мові з’являються слова другого-третього ступеня узагальнення: «ялинка – дерево – рослина».
Словниковий запас збагачується за рахунок діалектів, що позначають просторові і тимчасові ознаки: «скоро, потім, навколо».
З’являється «словотворчість», що свідчить про початок засвоєння словотворчих моделей. Дитина переносить граматичні ознаки форми одного слова на форму іншого слова. Це може бути і нормативно, може бути неправильно: «сильно – сильніше, боляче – болючіше, голосно – голосніше».
У промові все менше помилок на словозміна основних частин мови.
До 5 років дитина правильно засвоює всі можливі варіанти утворення множини предметів. Зустрічаючи нове слово, може змінити його неправильно, але після того, як дорослий підкаже правильний варіант, швидко засвоює граматичну норму для нового слова: «стіл – столи, дзеркало – дзеркалом, … дзеркала»
У багатьох дітей звуковимова нормалізувалася, у частини дітей спостерігаються змішання свистячих і шиплячих, якщо вони недавно з’явилися в мові, а також відсутність вібрація Р, Р ‘.
Зв’язна мова ще не склалася, в оповіданнях про події з власного життя допускається непослідовність; переказ відомої казки можливий.

5 років – 6 років.
Якісний стрибок в оволодінні зв’язною мовою: діти здатні скласти розповідь по картинці, переказати текст в потрібній тимчасової і логічної послідовності.
Починає формуватися внутрішня мова – згорнута, скорочена форма мови, за допомогою якої відбувається планування майбутньої діяльності.
Значно збагатився словниковий запас, діти користуються словами другого і третього ступеня узагальнення.

Грубих аграматизмов в мові немає, дитина вже не скаже «Ми вчора підемо в парк» або «тато прийшла з роботи». Можливі помилки при побудові складних речень.
Звуковимова повністю нормалізується.
З’являється здатність до виділення першого звуку з слова, тобто формуються навички звукового аналізу слів, після пояснення дорослого звукова оболонка слова перестає бути «прозорою», непомітною для сприйняття. З’являються «звукові» ігри: «якщо у крота відняти букву (к) (а), яке слово вийде – рот!»
Діти здатні змінювати довільно гучність голосу, вміють відтворювати різні інтонації.

6 років – 7 років.
Опановує зв’язною промовою, здатна скласти розповідь по картинці і по серії сюжетних картинок, переказати текст в потрібній тимчасовій і логічній послідовності.
Мова правильна, але можливі помилки при побудові складних речень, узгодженні причетних оборотів: «ми бачили кішку, ЛОВЛЯЩАЯ пташку, за якими бігала собака».
Вимова всіх звуків правильне.
Вміє змінювати гучність голосу, інтонації. Вірші читає з виразом, іноді для цього просить роз’яснити сенс деяких віршів.
Словниковий запас збільшується до 3500 слів.
Присутні образні слова і вирази, стійкі словосполучення (ні світ, ні зоря, на швидку руку і ін.)
Продовжує розвиватися фонематичний аналіз (розкладання слова на складові елементи) та фонематичний синтез – складання слів з набору звуків, з складів, шляхом перестановки звуків і складів.
Освоюються граматичні правила зміни слів і з’єднання їх в реченні. Розвивається мова і мовленнєва увага, пам’ять, логічне мислення та інші психологічні передумови, необхідні для подальшого розвитку дитини, його успішного навчання в школі.

Логопед
Осіпцова Світлана Олександрівна