Twitter response:
ДНЗ "Світлячок"

Основні положення договору між ДНЗ № 92 та батьками вихованців, або особами, що їх замінюють

2.Взаємні зобов’язання сторін.
ДНЗ № 92 зобов’язується:

2.1Працювати над виконанням завдань дошкільної освіти а саме:

  • зберігати та зміцнювати фізичне, психічне та духовне здоров’я дитини;
  • виховувати у дітей любов до України , шанобливе ставлення  до родини, повагу до народних звичаїв  , традицій, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй та народів, свідомого ставлення до себе, оточення і довкілля;
  • формувати особистість дитини, сприяти розвитку її творчих здібностей. набуття нею  соціального досвіду;
  • виконувати вимоги Базового компоненту  дошкільної освіти , забезпечувати соціальну  адаптацію, готовність продовжувати освіту.

2.2 Забезпечувати вихованців якісним гарячим  3-разовим харчуванням.

2.3 Дотримуватись установленого режиму дня згідно з санітарними правилами та графіком роботи установи.

2.4 Забезпечувати роботу чергової групи.

2.5 Надавати платні освітні послуги (за потребою).

2.6 Адміністрація залишає за собою право про повідомлення до служби у справах неповнолітніх у разі  виявлення порушення прав дитини у сім’ї.

3.Батьки зобов’язуються:

3.1Сприяти здобуттю дитиною дошкільної освіти в ДНЗ№92 відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

3.2 Виховувати у дитини любов до України, повагу до національних  цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

3.3 Постійно дбати про фізичне здоров’я психічний стан дитини ,  створювати  належні умови  для розвиту її природних задатків, нахилів та здібностей.

3.4 Поважати гідність дитини.

3.5 Виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком , державної і рідної мови, до народних звичаїв і традицій.

3.6 Всі питання утримання дитини в ДНЗ№92 вирішуються особисто батьками.

3.7 Вчасно, до 15 числа кожного місяця, забезпечувати  оплату за харчування вашої дитини в  установі.

3.8 На період відвідування дитиною ДНЗ:

3.8.1 Забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти: придбання посібників, іграшок, канцтоварів для індивідуального користування.

3.8.2 Забезпечувати умови для  виконання  санітарно-гігієнічних вимог виховання культурно-гігієнічних навичок.

3.8.3 Дотримуватись правил щодо охайного, безпечного одягу та взуття дітей .

3.8.4 Приймати участь у проведенні заходів щодо на благоустрою закладу,  у разі необхідності.

3.9 Не допускати пропусків дитиною закладу без поважних причин (затримання, порушень режиму установи).

3.10 Своєчасно повідомляти дошкільний навчальний  заклад у разі хвороби дитини.

3.11 Забороняється забирати дітей із ДНЗ№92 неповнолітнім дітям та особам у нетверезому стані.

3.12 Дорослим у приміщенні закладу користуватися змінним взуттям.

3.13 Відвідувати батьківськи збори, консультації та інші заходи, спрямовані на підвищення психолого-педагогічної грамотності батьків.