Twitter response:
ДНЗ "Світлячок"

Положення про порядок електронної реєстрації дітей

Положення про порядок загальної міської електронної реєстрації дітей до дошкільних навчальних закладів м. Миколаєва

 

1. Загальні положення.
1.1.Загальна міська електронна реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів (далі – заклад), що є у комунальній власності територіальної громади м. Миколаєва здійснюється з метою:
• забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у закладі м. Миколаєва;
• спрощення процедури обліку дітей до вступу у закладі; 
• створення рівності умов для реалізації здібностей, таланту, всебічного розвитку кожної дитини ;
• забезпечення доступу до інформації про заклад, що є у комунальній власності територіальної громади м. Миколаєва;
• запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у закладі;
• здійснення обліку дітей, які мають відвідувати заклади міста.
1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни, які вживаються у такому значенні:
• загальний міський електронний реєстр дітей до дошкільного навчального закладу (далі Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних, що містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, та забезпечує її зберігання, видачу та захист від несанкціонованого доступу;
• держатель Реєстру – управління освіти Миколаївської міської ради;
• адміністратор Реєстру – департамент інформаційних технологій Миколаївської міської ради, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, забезпечує збереження та захист інформації, що міститься у Реєстрі;
• реєстратор – особа, уповноважена держателем Реєстру, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням; 
• заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру;
• прохідний бар’єр – перелік дітей заявників, кількість яких визначається фактичною наповнюваністю групи, що, як правило, відповідає п. 8 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами).
2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати заклад.
2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати заклад, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:
а) про дитину:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• дата народження;
• адреса проживання;
• серія та номер свідоцтва про народження;
• інформація про пільгову категорію (за наявності);
• навчальний заклад, який має відвідувати дитина.
б) про батьків:
• прізвище, ім’я, по батькові батька або матері, або осіб, що їх замінюють;
• адреса реєстрації місця проживання;
• контактні дані (телефон, електронна адреса).
2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті Миколаївської міської ради  батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором управління освіти Миколаївської міської ради (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється автоматично статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер у черзі.
Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану із заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті Реєстру.
2.4. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована.
2.5. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
• на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;
• у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до закладу та переліку документів, визначені цим Положенням;
• у разі відсутності документів, які підтверджують пільги.
2.6. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою кожного закладу при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.
3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу
3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу, як правило, здійснюється керівником (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) упродовж періоду комплектації груп (серпень-вересень) поточного року у відповідний дошкільний навчальний заклад.
У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих базою даних та поданих реєстратором) у термін 30 календарних днів від дати подання інформації про вільні місця в ДНЗ держателю Реєстру.
3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі. При зміні статусу автоматично на електронну адресу заявника буде відправлене електронне повідомлення з оповіщенням про його зміну.
3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами):
• заява батьків або особи, яка їх замінює;
• медична картка про стан здоров’я дитини (ф. № 026/о);
• довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
• свідоцтво про народження;
• реєстраційна картка про встановлення статусу щодо можливості зарахування в даний ДНЗ, яка роздруковується з розділу «Перевірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з персонального комп’ютера або в  дошкільному навчальному закладі, управлінні освіти Миколаївської міської ради.
3.4. Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної консультації м. Миколаїв або заключення лікувально-контрольної комісії територіального лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру (для дітей з латентною туберкульозною інфекцією, з малими затухаючими формами туберкульозу та після вилікування з приводу туберкульозу), направлення управління освіти Миколаївської міської ради та пакету документів, передбачених п. 3.3. Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної міської електронної реєстрації.
3.5. У випадку наявності вільних місць в одному із дошкільних навчальних закладів, який розташований поблизу ДНЗ, що обрав заявник, та відсутності заявників відповідної вікової категорії у цей заклад, заявникам іншого дошкільного навчального закладу із найбільшою кількістю заявників може бути запропонована можливість бути зарахованим до іншого ДНЗ.
3.6. Завідувачі дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише відповідно до списків, поданих реєстратором, та при наявності реєстраційної картки, яка буде зберігатися в особовій справі дитини в ДНЗ.
3.7. Прийом до ДНЗ заявників пільгових категорій відбувається у співвідношенні 1:5 (1 дитина пільгової категорії – 5 дітей без пільг).
3.7.1. Прийом документів заявників пільгових категорій відбувається відповідно до Положення. До пакету документів, передбаченого п. 3.3. Положення, заявник пільгової категорії додає відповідний документ, що свідчить про наявність пільг.
3.7.2. До пільгових категорій належать: :
– діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
(Згідно з п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)
– діти військовослужбовців.
(Згідно з п. 4 статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»
– діти працівників міліції.
Згідно з статтею 22  Закону України «Про міліцію».
– діти працівників державної кримінально-виконавчої служби.
Згідно з п. 5 статті 23 Закону України «Про держану кримінально-виконавчу службу України» на осіб рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої служби поширюється дія статей 22 і 23 Закону України «Про міліцію».
– діти прокурорів та слідчих прокуратури.
Згідно з статтею 49 Закону України «Про прокуратуру».
– діти багатодітних сімей, де 3 чи більше дітей дошкільного віку;
– діти батьків-інвалідів І групи; 
– діти одиноких батьків (вдів, вдівців);
– діти, які перебувають під опікою (піклуванням);
– діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;
– діти педагогічних працівників ДНЗ та ЗНЗ.
3.8. Керівники ДНЗ вносять в реєстр номер та дату наказу про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.
3.9. Керівники ДНЗ щомісячно (5 числа поточного місяця) подають звіт про наповненість груп за звітний період.
4. Забезпечення доступу до Реєстру
4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно  до Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.
Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника.
4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на порталі ІСУО (https://mk.isuo.org) містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; ім’я, по батькові, частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження, а також вибір дошкільного навчального закладу (приналежність до пільгової категорії), вікову групу та рік вступу.
5. Прикінцеві положення
5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру відбувається на безоплатній основі.
5.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Дата: 2013-01-10