Twitter response:
ДНЗ "Світлячок"

Чомусиуки

У найзатишнішому куточку Варварівки під квітучими каштанами розташувався, на радість малятам і їх батькам, дитячий садочок № 92 “Світлячок”. У ньому живе і радіє группа

Вихователі:
Дашникова Наталія Михайлівна – освіта вища педагогічна, працює в ЗДО №92 з 1986р.
Войтовська Вікторія Сергіївна – освіта середня спеціальна, працює в ЗДО №92 з 2018р.

Помічник вихователя:
Малявіна Катерина Костянтинівна – працює в ЗДО №92 з 2004р.

 

Головною метою нашої діяльності є створення сприйняття умов для формування всебічно розвинутої особистості.

Головний напрям роботи – направити, зацікавити, виявити і розвинути талантикожної дитини, навчити формувати для себе цілі й активно добиватися їх у процесіпізнання навколишнього світу, організація пошуково-дослідницької діяльності,оволодіння еталонами рідної мови, як засоби спілкування та пізнання.

Родина та дитячий садок є першими щаблями у системі освіти, вони виконують важливі функції у оформленні особистості з певними поглядами.

Ми маємо справу, неоціненним, найдорожчим що є в житті – з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадське інтелектуальне обличчя її місце і роль в житті, її щастя

В.О. Сухомлинський

Саме тому важливо знати правильний підхід до дитини, виховати ціннісне ставлення, до культури, людей, власного «Я», допомогти їй пізнати та удосконалити себе та світ, розвинути свій талант, здатність приймати самостійні рішення, проявляти свій потенціал.

Основними напрямками педагогічної роботи вихователів старшої групи «Б» «Чомусики» є виховання високих інтелектуально-моральних цінностей, любові до рідної країни, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

В цьому нам допомагають твори В.О. Сухомлинського. Через використання творів В.О. Сухомлинського ми виховуємо моральні цінності, збагачуємо емоційний досвід дітей, знайомимо з традиціями, побутом, культурою українського народу.

Вихователями нашої  групи  було розроблено систему планування занять народознавчого циклу для вихованців старшого дошкільного віку. В процесі ознайомлення дітей з народними традиціями, побутом, творчістю українського народу великі можливості дає використання інтерактивних комп’ютерних технологій, які дозволяють за допомогою мультимедійних презентацій сформувати у дітей стійкий пізнавальний інтерес на заняттях (в діяльності) з народознавства.

Так апробацію пройшли презентації створені творчою групою вихователів ДНЗ №92: «Українська хата», «Українська народна іграшка», «Рідне місто, Миколаїв». Та презентацію, яку було створено на заняття з вихователями групи «Чомусики». Закріплення знань дітей з української народної культури та набуття практичних навичок відбувається на заняттях з образотворчого мистецтва. Де діти утворюють набуті знання в малюванні, аплікації, ліплення. Дитячий садок – це середовище для пізнання дитиною цілісної картини світу, утвердження індивідуальності, набуття відчуття відповідальності, потреби творити добро.

Дитина приходить в дитячий садок не для того, щоб слухати, а для того щоб жити

Софія Руссова

Вихователь мудрий наставник,  який допомагає систематизувати самостійні відкриття дошкільнят. Дитина – унікальна, неповторна і мудра особистість, яка за допомоги педагога намагається відкрити свої можливості.

 

Панорама

Керування
ліворуч-праворуч – “мишою”, затіснувши ліву кнопку
наблизити-віддалити – коліщатко “миші”