Twitter response:
ДНЗ "Світлячок"

Правила прийому дітей в ДНЗ №92

  1. Дошкільний навчальний заклад №92 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», статутом ДНЗ №92.
  2. Прийом дітей здійснюється виключно відповідно до «Електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади»
  3. До дошкільного навчального закладу приймаються діти віком від 2 років до 6(7) років.
  4. Групи комплектуються за віковими ознаками на початок навчального року. Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Оздоровчий період   розпочинається  1 червня, закінчується 31 серпня.
  5. Формування списків дітей новостворених груп розпочинається 1 березня кожного року. Прийом нових дітей першої молодшої групи розпочинається 17 липня та здійснюється протягом серпня- вересня місяця.
  6. Для зарахування дитини у дошкільний заклад необхідно пред’явити:
   медичну довідку (встановленого зразка) про стан здоров’я дитини з висновком лікаря що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
   довідку дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
   свідоцтво про народження дитини;
   заяву батьків або осіб, які їх замінюють;
  7. Для зарахування до груп компенсуючого типу – висновок психолого-медико-педагогічної консультації та направлення управління освіти Миколаївської міської ради;
  8. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником, старшою медичною
   сестрою закладу при наявності місць в групах, згідно з чергою.
  9. Поза чергою надається місце:
   • дітям інвалідів та учасників бойових дій;
   • дітям військовослужбовців;
   • дітям прокурорів і слідчих прокуратури;
   • дітям працівників поліції;
   • дітям, потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС;
   • дітям, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, які потерпіли від екологічного та стихійного лиха;
   • діти-інваліди, які не мають протипоказань щодо відвідування ДНЗ;
   • діти працівників ДНЗ та працівників освіти;
   • діти, які перебувають під опікою (піклуванням);
   • діти багатодітних сімей, де 3 чи більше дітей дошкільного віку;
   • діти батьків — інвалідів І групи;
   • діти одиноких батьків (вдів, вдівців).
  10. Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу керівник знайомить батьків або осіб, що їх замінюють із статутом дошкільного закладу, документами, що регламентують його діяльність.
  11. За дитиною зберігається місце у закладі у разі хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період(75 днів).
  12. Відрахування дитини з дошкільного закладу відбувається:
   • За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.
   • На підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що  виключає можливість її подальшого перебування у закладі даного типу.
   • У разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
   • У разі невідвідування дитиною дошкільного закладу протягом двох місяців без поважних причин.